കൈപമം‌ഗലം മണ്ഡലം

കള്‍‌ച്ചറല്‍ ഫോറം കൈപമം‌ഗലം മണ്ഡലം നാസിമുദീൻ കെ.കെ (പ്രസിഡണ്ട്‌)റഷീദ് വി.എ(വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌)  മുബാറക് കെ.എസ് (ജനറൽസെക്രെട്ടറി) ഷാജി കാതിയാളം 
(സെക്രെട്ടറി)സലിം ദോഹ ടവര്‍ (ട്രഷറർ) ജലീൽ കെ.എ (സേവനം).